Eva Lopez, Escultora
L’AIGUA QUE CONEC
Porcellana
70 x 90 x 16 cm