Carmen Ribés, Pintora
Sèrie MICROESPAI
Bolígraf damunt paper
16 x 21 cm
SE M’ESCAPAVA LA LLUM
Fotomuntatge, tècnica mixta
i collage
50 x 70 cm